Fonduri UE pentru documentaţia Podului de la Ungheni

Realizarea documentaţiei pentru construcţia Podului de la Ungheni, care va asigura legătura autostrăzii Tg. Mureş-Iaşi-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a oraşului Ungheni din Republica Moldova, va fi finanţată din fonduri europene.
Autostrada Braşov-Bacău

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi Ministerul Transporturilor au convenit încheierea Contractului de Finanţare nr. 19 în data de 05.10.2018, pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni” în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltatrea reţelei TEN-T şi a
transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.1 – Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza podul rutier peste Prut la Ungheni care va avea patru benzi de circulaţie şi va asigura legătura autostrăzii Tg. Mureş-Iaşi-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a oraşului Ungheni din Republica Moldova.

Durata de implementare este de 44 de luni, respectiv între data de 01 mai 2015 şi 31 decembrie 2018 la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele aşteptate: realizarea Studiului de Fezabilitate ce va cuprinde: Memoriu de sinteză; Studiul de trafic; Studiu privind alternativele de traseu; Investigaţii de teren; Activităţi de proiectare; Plan de operare şi întreţinere; Evaluarea impactului asupra mediului; Analiza Cost-Beneficiu; Identificare reţele şi instalaţii existente; Etapele construcţiei şi aspectele de sănătate şi securitate; Estimări de cost; Documentaţie de atribuire.

Valoarea totală a proiectului este de 950.452,14 lei (inclusiv TVA) şi va fi finanţat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 572.850,34 lei, 25% contribuţia CNAIR – 190.950,10 lei, restul de 186.651,70 lei reprezentând TVA.

 

Adaugati comentariu