Sprijin pentru IMM-uri la achiziția vehiculelor cât mai puțin poluante

IMM-urile afectate de criza Covid-19 pot accesa finanțări prin Programului Operațional Competitivitate, măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive”, fondurile fiind destinate și achiziționării, finanțării, leasingului, închirierii și exploatării vehiculelor cât mai puțin poluante, precum autoturisme, utilitare usoare, camioane , autobuze sau motociclete. vehicule

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că Ghidul solicitantului va fi publicat în formă finală în aproximativ o lună. După ce forma finală a Ghidului solicitantului va fi aprobată, cei interesați vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile până la lansarea apelului, pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii acestuia.

Bugetul alocat este de 300 milioane euro fonduri europene plus 58,3 mil. euro fonduri de la bugetul de stat.

Valoarea minima a finanțării nerambursabile, ca urmare a observațiilor transmise în perioada de consultare publică este de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 euro.

Clarificări privind condițiile de finanțare

Fondurile alocate vor fi destinate susținerii IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea REACT-EU, în contextul crizei economice generate de pandemia de Covid-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată, acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților în conformitate cu Regulamentul REACT EU. Acesta stabilește norme și măsuri de implementare, cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Astfel, vor fi sprijinite IMM-urile afectate semnificativ de pandemia de Covid-19 și care nu au avut suficientă reziliență pentru a-și menține indicatorii economici în acest context dificil.

Procentul de minimum 20% din valoarea proiectului pentru componenta de mediu este stabilit în conformitate cu legislația europeană în domeniu și are drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, se vor utiliza Criteriile tehnice de examinare în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

De asemenea, AM POC a emis o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Ce înseamnă investiție verde

a) Transportul urban și suburban, transportul rutier de călători cu vehicule din categoria M2 sau M3

Activitățile economice din această categorie pot include exploatarea diferitor moduri de transport terestru, de exemplu cu autobuzul, cu tramvaiul, cu troleibuzul, cu metroul și pe căi ferate suspendate. Activitățile includ, de asemenea, liniile de la oraș la aeroport sau de la oraș la gări și exploatarea funicularelor și a instalațiilor aeriene pe cablu, în cazul în care fac parte din sistemele de tranzit urban sau suburban.
Activitățile economice din această categorie includ, de asemenea, servicii regulate de transport cu autobuzul pe distanțe lungi, zboruri charter, excursii și alte servicii ocazionale de transport cu autocarul, navete de aeroport (inclusiv în aeroporturi), exploatarea autobuzelor școlare și a autobuzelor pentru transport.

– Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice.
Activitatea respectă unul dintre următoarele criterii:
(a) activitatea asigură transportul urban sau suburban de călători, iar emisiile sale directe de CO2 (la țeava de evacuare) sunt egale cu zero;
(b) până la 31 decembrie 2025, activitatea asigură transportul rutier interurban de călători cu utilizarea de vehicule desemnate ca vehicule din categoria M2 și M3, care au un tip de caroserie clasificat drept „CA” (vehicul fără etaj), „CB” (vehicul cu etaj), „CC” (vehicul articulat fără etaj) sau „CD” (vehicul articulat cu etaj) și care respectă cel mai recent standard EURO VI, respectiv atât cerințele Regulamentului (CE) nr. 595/2009, cât și, de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse regulamentului menționat, cerințele din respectivele acte de modificare, chiar înainte ca acestea să devină aplicabile, precum și cea mai recentă etapă a standardului EURO VI prevăzută în tabelul 1 din apendicele 9 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011, în cazul în care dispozițiile ce reglementează etapa respectivă au intrat în vigoare, dar nu sunt încă aplicabile pentru acel tip de vehicul. În cazul în care un astfel de standard nu este disponibil, emisiile directe de CO2 ale vehiculelor sunt zero.

– Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările climatice. Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Tranziția către o economie circulară. Sunt instituite măsuri de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, atât în faza de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul ciclului de viață al parcului de vehicule, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a produselor electronice (în special a materiilor prime critice din componența acestora).
Prevenirea și controlul poluării. În cazul vehiculelor rutiere din categoriile M, pneurile sunt conforme cu cerințele privind zgomotul exterior de rulare aferente clasei celei mai des utilizate și cu coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului) aferent celor două cele mai des utilizate clase, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/740 al Parlamentului European și al Consiliului și cum se poate verifica în baza de date europeană a produselor pentru etichetare energetică (EPREL). Dacă este cazul, vehiculele respectă cerințele celei mai recente etape aplicabile a omologării de tip Euro VI privind emisiile provenite de la vehiculele grele, cerințe stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

b) Transportul cu motociclete, autoturisme și vehicule utilitare ușoare

Fondurile vor fi acordate pentru achiziționarea, finanțarea, închirierea, leasingul și exploatarea vehiculelor din categoriile M1, N1 sau L (vehicule cu 2 și 3 roți, precum și cvadricicluri).

– Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
Activitatea respectă următoarele criterii:
(a) în cazul vehiculelor din categoriile M1 și N1, ambele intrând sub incidența Regulamentului (CE) nr. 715/2007: până la 31 decembrie 2025, emisiile specifice de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2019/631, sunt mai mici de 50gCO2/km (vehicule ușoare cu emisii scăzute și cu emisii zero); de la 1 ianuarie 2026, emisiile specifice de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2019/631, sunt egale cu zero.
(b) în cazul vehiculelor din categoria L, emisiile de CO2 la țeava de evacuare sunt egale cu 0 g CO2e/km, calculate în conformitate cu încercarea privind emisiile prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

– Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările climatice. Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Tranziția către oeconomie circulară. Vehiculele din categoriile M1 și N1 îndeplinesc ambele criterii de mai jos, și anume sunt:
(a) reutilizabile sau reciclabile în proporție de minim 85 % din greutate;
(b) reutilizabile sau recuperabile în proporție de minim 95 % din greutate.
Sunt instituite măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul ciclului de viață al parcului de vehicule, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a produselor electronice (în special a materiilor prime critice din componența acestora), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
Prevenirea și controlul poluării. Vehiculele respectă cerințele celei mai recente etape aplicabile a omologării de tip Euro 6 privind emisiile generate de vehiculele ușoare, cerințe stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Vehiculele respectă pragurile de emisii pentru vehiculele ușoare nepoluante prevăzute în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
În cazul vehiculelor rutiere din categoriile M și N, pneurile sunt conforme cu cerințele privind zgomotul exterior de rulare aferente clasei celei mai des utilizate și cu coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului) aferent celor două cele mai des utilizate clase, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/740 și cum se poate verifica în baza de date europeană a produselor pentru etichetare energetică (EPREL). Vehiculele sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

c) Serviciile de transport rutier de marfă

Fondurile vor fi acordate pentru achiziționarea, finanțarea, leasingul, închirierea și exploatarea vehiculelor desemnate ca vehicule din categoriile N2 sau N3 pentru servicii de transport rutier de marfă.

– Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
1. Activitatea respectă unul dintre următoarele criterii:
(a) vehiculele din categoria N1 au zero emisii directe de CO2 (la țeava de evacuare);
(b) vehiculele din categoriile N2 și N3 cu o masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat care nu depășește 7,5 tone sunt „vehicule grele cu emisii zero”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2019/1242;
(c) vehiculele din categoriile N2 și N3 cu o masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat de peste 7,5 tone se încadrează în una dintre următoarele categorii:
(i) „vehicule grele cu emisii zero”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2019/1242;
(ii) în cazul în care nu este fezabil din punct de vedere tehnologic și economic să se respecte criteriul de la punctul (i), „vehicule grele cu emisii scăzute”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 12 din regulamentul respectiv.
2. Vehiculele nu sunt destinate transportului de combustibili fosili.

– Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările climatice. Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Tranziția către o economie circulară. Vehiculele din categoriile N1, N2 și N3 îndeplinesc ambele criterii de mai jos, și anume sunt:
(a) reutilizabile sau reciclabile în proporție de minim 85 % din greutate;
(b) reutilizabile sau recuperabile în proporție de minim 95 % din greutate.
Sunt instituite măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul ciclului de viață al parcului de vehicule, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a produselor electronice (în special a materiilor prime critice din componența acestora), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
Prevenirea și controlul poluării. În cazul vehiculelor rutiere din categoriile M și N, pneurile sunt conforme cu cerințele privind zgomotul exterior de rulare aferente clasei celei mai des utilizate și cu coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului) aferent celor două cele mai des utilizate clase, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/740 și cum se poate verifica în baza de date europeană a produselor pentru etichetare energetică (EPREL). Vehiculele respectă cerințele celei mai recente etape aplicabile a omologării de tip Euro VI privind emisiile generate de vehiculele grele, cerințe stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009. Vehiculele sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 540/2014.

 

CITEȘTE ȘI:

Piața RCA a crescut cu aproximativ 15% în primul semestru din 2021

UNSAR: Una din 20 de maşini produce anual un accident despăgubit pe RCA

 

Adaugati comentariu