Cât costă e-vigneta în Bulgaria şi sancţiunile pentru lipsa ei

E-vigneta sau vigneta electronică pentru circulaţia pe drumurile publice supuse regimului de taxare, a fost introdusă în Bulgaria începând cu data de 1 ianuarie 2019. Lipsa acesteia duce la aplicarea unor sancţiuni, care includ şi plata unei taxe compensatorii, ce poate fi plătită pe loc, în anumite condiţii.Vigneta electronică sau e-vigneta va fi eliberată pe o durată de 1 an, 3 luni, 1 lună, 1 săptămână, 1 zi (fără autoturisme) sau doar pentru zilele de sâmbătă și duminică (vigneta de sfârşit de săptămână). Aceasta va fi eliberată pentru fiecare mijloc de transport, în parte, în funcţie de categoria din care face parte, în baza numărului de înmatriculare.

Vigneta electronică va fi valabilă numai pentru mijlocul de transport al cărui număr de înmatriculare a fost înregistrat, indiferent dacă se schimbă proprietarii sau utilizatorii acestuia.

Având în vedere că activitatea de control va deveni automatizată, autorităţile de control nu mai au dreptul de a verifica existenţa chitanţei la bordul mijlocului de transport, iar în cazul în care se constată lipsa achitării taxei vignetei electronice, atunci utilizatorul va trebui să achite o taxă compensatorie. De asemenea, în cazul vignetei electronice, nu mai subzistă obligativitatea lipirii şi menţinerii stickerului de hârtie al vignetei pe parbriz pe perioada valabilităţii sale.

Pentru mijloacele de transport cu masa totală admisă mai mare de 3,5 tone, vignetele electronice sau e-vignetele vor fi valabile până la data de 15 august 2019, inclusiv. Din data de 16 august 2019,această categorie de autovehicule va fi supusă sistemului modern de colectare a taxelor de drum tip e-toll – sistemul electronic de taxare rutieră bazată pe distanţa parcursă.

Cu alte cuvinte, începând cu data de 16 august 2019, pentru automarfare, autocamioane şi autobuze va fi introdus sistemul electronic de taxare rutieră bazată pe distanţa parcursă (tip e-toll). Acest sistem se referă exclusiv la mijloacele de transport a căror greutate totală admisbilă depăşeşte 3,5 tone şi care utilizează tronsoanele taxabile de autostrăzi şi drumuri principale pe teritoriul bulgar.

Preţul vignetei electronice valabil pentru anul 2019

Categoria  1 Categoria 2 Categoria 3
Еuro

0, І, ІІ

Еuro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV şi peste

Еurо

0, І, ІІ

Еuro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV şi peste

  Preţurile vignietelor în LEVA
1 zi 23 23 23 23
Sfârşit de săptămână 10
7 zile 87 67 53 40 15
1 lună 174 134 105 80 30
3 luni 54
1 an 97

 

Categoria  1 Categoria 2 Categoria 3
Euro

0, І, ІІ

Euro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV şi peste

Euro

0, І, ІІ

Euro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV şi peste

Preţurile vignetelor în EURO
1 zi 12 12 12 12
Sfârşit de săptămână 5
7 zile 45 34 27 21 8
1 luna 89 69 54 41 15
3 luni 28
1 an 50

În categoria 3 sunt incluse autoturismele şi mijloacele de transport cu o masă totală de până la 3,5 tone, iar în categoriile 1 şi 2 sunt incluse automarfarele şi autocarele. Se poate observa că pentru categoria 3 NU se eliberează vignete electronice BG valabile doar pentru 1 zi.

Adaugati comentariu