Advertisement

fonduri europene
Home Administrare flote Fiscalitate CE va obliga statele membre să combată evaziunea fiscală din business

CE va obliga statele membre să combată evaziunea fiscală din business

Comisia Europeană (CE) a prezentat un pachet de măsuri privind transparenţa fiscală, ca parte a programului său de combatere a evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor şi a concurenţei fiscale dăunătoare. Un element-cheie al acestui pachet este propunerea de a introduce un schimb automat de informaţii între statele membre cu privire la deciziile fiscale.

Se estimează că evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor privează bugetele publice ale statelor membre ale UE de miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, ea subminează repartizarea echitabilă a sarcinii între contribuabili şi concurenţa loială între întreprinderi. Întreprinderile profită de complexitatea normelor fiscale şi de lipsa de cooperare între statele membre pentru a-şi transfera profiturile şi a-şi reduce impozitele. Prin urmare, consolidarea transparenţei şi a cooperării este esenţială pentru a combate planificarea fiscală agresivă şi practicile fiscale abuzive.

Pachetul propus privind transparenţa fiscală are rolul de a garanta faptul că statele membre deţin informaţiile de care au nevoie pentru a-şi proteja bazele de impozitare şi pentru a lupta în mod eficace împotriva întreprinderilor care încearcă să evite să-şi plătească partea lor de impozit.

Fiecare dintre noi trebuie să-şi plătească impozitele care îi revin. Întreprinderile multinaţionale nu sunt scutite de această obligaţie. Graţie propunerii cu privire la schimbul automat de informaţii, autorităţile fiscale vor putea identifica mai bine eventualele lacune sau dubla impunere între statele membre. În lunile următoare, vom propune acţiuni concrete pentru a soluţiona aceste lacune sau suprapuneri. Ne angajăm să ne onorăm promisiunile prin măsuri reale, credibile şi corecte”, a declarat vicepreşedintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, afirmă că nu mai putem tolera întreprinderile care evită să-şi plătească impozitele şi regimurile care le permit acest lucru. Trebuie să restabilim legătura dintre locul în care întreprinderile îşi obţin profiturile şi locul în care sunt impozitate. Pentru a realiza acest lucru, statele membre trebuie să dea dovadă de deschidere şi să colaboreze. Acesta este obiectivul pachetului privind transparenţa fiscală propus”.

Transparenţa privind deciziile fiscale

Componenta principală a pachetului privind transparenţa propus astăzi este o propunere legislativă menită să îmbunătăţească cooperarea între statele membre în ceea ce priveşte deciziile fiscale transfrontaliere şi să marcheze începutul unei noi ere caracterizate de transparenţă.

comisia-europeana-va-obliga-statele-membre-sa-combata-evaziunea-fiscala-business-floteauto
Evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor privează, anual, bugetele publice de miliarde de euro

În prezent, statele membre schimbă foarte puţine informaţii cu privire la deciziile fiscale. Este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă o decizie fiscală ar putea fi relevantă pentru un alt stat din UE. Prin urmare, statele membre nu cunosc întotdeauna deciziile fiscale transfrontaliere emise în alte state ale UE care ar putea avea un impact asupra propriilor lor baze de impozitare. Unele întreprinderi profită de lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte deciziile fiscale pentru a-şi reduce în mod artificial contribuţia fiscală.

Pentru a remedia această situaţie, Comisia propune eliminarea acestei marje de apreciere şi de interpretare. Statele membre vor fi obligate să facă schimb de informaţii în mod automat în ceea ce priveşte deciziile fiscale. Comisia propune stabilirea unui calendar strict: la fiecare trei luni, autorităţile fiscale naţionale vor fi obligate să trimită un scurt raport tuturor celorlalte state membre cu privire la toate deciziile fiscale transfrontaliere pe care le-au emis. Ulterior, statele membre vor putea să solicite mai multe detalii cu privire la o anumită decizie.

Schimbul automat de informaţii privind deciziile fiscale va permite statelor membre să detecteze anumite practici fiscale abuzive ale întreprinderilor şi să ia măsurile care se impun. În plus, iniţiativa ar trebui, de asemenea, să încurajeze o concurenţă fiscală mai echitabilă, dat fiind că există mai puţine şanse ca autorităţile fiscale să ofere un tratament fiscal selectiv întreprinderilor dacă practicile lor vor putea fi examinate de către celelalte state membre.

Alte iniţiative în materie de transparenţă fiscală

Pachetul de măsuri propus cuprinde, de asemenea, o comunicare care prezintă o serie de alte iniţiative menite să ducă la progrese în ceea ce priveşte agenda privind transparenţa fiscală în UE.
Acestea sunt:

1. Evaluarea posibilei introduceri de noi cerinţe privind transparenţa pentru companiile multinaţionale

Comisia va examina fezabilitatea introducerii unor noi cerinţe în materie de transparenţă pentru întreprinderi, cum ar fi publicarea anumitor informaţii fiscale de către companiile multinaţionale. Obiectivele, beneficiile şi riscurile unei astfel de iniţiative trebuie să fie analizate cu atenţie. Prin urmare, Comisia va evalua impactul unor eventuale cerinţe suplimentare în materie de transparenţă, fapt care va permite luarea unei decizii într-o etapă ulterioară.

2. Revizuirea Codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor

Codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor este unul dintre principalele instrumente ale UE pentru asigurarea unei concurenţe echitabile în ceea ce priveşte impozitarea întreprinderilor. Acesta prevede criteriile pebaza cărora se stabileşte dacă un regim fiscal este dăunător sau nu şi solicită statelor membre să elimine orice măsurifiscale dăunătoare care încalcă codul.

Statele membre se întâlnesc în mod regulat pentru a evalua conformitatea lor cu codul. Însă în ultimii ani, codul a devenit mai puţin eficace în lupta împotriva regimurilor fiscale dăunătoare, deoarece criteriile sale nu iau în considerare mecanismele mai sofisticate de evaziune fiscală ale întreprinderilor.

Prin urmare, Comisia, în colaborare cu statele membre, va revizui Codul de conduită şi mandatul Grupului de lucru pentru codul de conduită, astfel încât acesta să devină mai eficace şi să garanteze o concurenţă fiscală echitabilă şi transparentă în cadrul UE.

3. Cuantificarea amplorii fraudei şi evaziunii fiscale

Comisia, împreună cu Eurostat, va colabora cu statele membre pentru a stabili cum poate fi obţinută o estimarefiabilă a nivelului fraudei şi evaziunii fiscale. Există tot mai multe dovezi care indică faptul că evaziunea şi fraudafiscală sunt generalizate şi provoacă pierderi semnificative de venituri. Cu toate acestea, până în prezent nu s-a realizato cuantificare precisă a amplorii şi a impactului acestor probleme.

Existenţa unor statistici fiabile în acest domeniu ar putea contribui la adoptarea unor măsuri de politică mai eficace împotriva acestor practici.

4. Abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii

Comisia propune abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii deoarece acest text este depăşit, dat fiind că UE a adoptat între timp o legislaţie mai ambiţioasă, care impune un domeniu de aplicare cât mai larg pentru schimbul automat de informaţii privind conturile financiare, inclusiv privind economiile legate de venituri (IP/13/530).

Abrogarea Directivei privind impozitarea economiilor va crea un cadru simplificat pentru schimbul automat de informaţii financiare şi va preveni orice incertitudine juridică sau proceduri administrative suplimentare pentru autorităţile fiscale şi întreprinderi.

Următorii paşi

Cele două propuneri legislative din acest pachet vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare şi Consiliului pentru adoptare.

Statele membre ar trebui să se pună de acord asupra propunerii privind deciziile fiscale până la sfârşitul anului 2015, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Având în vedere că, în decembrie 2014, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte această propunere, este de aşteptat să existe un angajament politic deplin pentru a se ajunge la un acord în timp util.

Următoarea etapă va fi un plan de acţiune privind impozitarea întreprinderilor care va fi prezentat înainte de începutul verii. Acest al doilea plan de acţiune se va concentra asupra măsurilor necesare pentru ca impozitarea întreprinderilor să devină mai eficientă şi mai echitabilă în cadrul pieţei unice. Măsurile includ relansarea bazei fiscale consolidate comune a societăţilor (CCCTB) şi idei pentru integrarea noilor acţiuni OCDE/G20 de combatere a erodării bazei de impozitare şi a transferului profiturilor la nivelul UE.

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

acciza
CarburanţiFiscalitate

Ministerul Finanțelor propune creșterea subvenției la acciza pentru combustibil pentru transportatori și distribuitori

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență un proiect de act normativ prin...

Mini
Fiscalitate

Mini, în centrul negocierilor dintre BMW și Comisia Europeană privind suprataxele vamale

Mini, marca britanică BMW își prezintă argumentele în fața Comisiei Europene pentru...

Decontul precompletat de TVA
Fiscalitate

Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA. Opinie EY România

Decontul precompletat RO e-TVA a generat multă efervescență în spațiul public, așa...