Modificările Codului Rutier din 2018

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cunoscută şi sub numele de Codul Rutier, va fi modificată din nou. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne spun că, de data aceasta, schimbarea este cerută de transpunerea unor prevederi europene în legislaţia naţională.sisteme de monitorizare

Potrivit unui proiect de OUG supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), România trebuie să aplice, începând cu data de 20 mai 2018, prevederile Directivei 2014/46/UE.

Directiva se referă atât la regimul menţinerii vehiculelor într-o stare sigură şi acceptabilă din punct de vedere al mediului, prin intermediul inspecţiilor tehnice periodice şi controalelor tehnice în trafic, cât şi la procedura de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranţa rutieră.

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor europene presupune opt modificări ale OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu completările şi modificările ulterioare.

1. Noţiunea de suspendare a înmatriculării

Proiectul de modificare a OUG nr.195/2002 instituie noţiunea de suspendare a înmatriculării ca operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public, precum si regimul juridic al acestei operaţiuni/măsuri, respectiv situaţiile în care aceasta se produce de drept, respectiv când âncetează, precum si sanctiunile aplicate in cazul nerespectarii interdictiei de a circula cu un vehicul a carui inmatriculare a fost suspendata.

Situatiile in care se propune producerea suspendarii de drept a inmatricularii vizeaza urmatoarele:

  • noul proprietar (cumparator) nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
  • expirarea / anularea inspectiei tehnice periodice a vehiculului.

Astfel, prin proiect se defineste suspendarea inmatricularii ca operatiune administrativa care consta in interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public.

2. Interdicţia circulaţiei cu înmatricularea suspendată

Se instituie interdicţia de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.

Astfel este propusă modificarea art. 10 alin.(1) din OUG nr.195/2002 ce stabileste cazurile in care este interzisa circulatia pe drumurile publice cu vehicule:
„(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, a celor pentru care a intervenit suspendarea inmatricularii, precum si a vehiculelor inregistrate al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat.
(2) Constatarea deficientelor vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, in baza verificarii starii tehnice a acestora de catre institutiile abilitate de lege.”

3. Transmiterea dreptului de proprietate

Se propune instituirea unui mecanism potrivit căruia în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidentele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar.

Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar va avea obligaţia de a notifica autorităţii competente înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorităţii competente. Aceasta face menţiunea privind instrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

În situatia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.

4. Suspendarea înmatriculării

Prin proiect se propune, de asemenea, ca suspendarea de drept a inmatricularii vehiculului sa intervina si la data expirarii sau, dupa caz, a anularii inspectiei tehnice periodice. Suspendarea inmatricularii va inceta la data la care vehiculul trece o noua inspectie tehnica periodica.

Suspendarea inmatriculari va fi inregistrata in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate in cazul in care noul
proprietar nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in termenul de 90 de zile, precum si in situatia expirarii/anularii inspectiei tehnice periodice.

5. Radierea din oficiu

Se propune reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, in urma notificarii primite de la autoritatile competente din tara sau din celelalte state membre, precum si de la persoanele juridice autorizate, care atesta faptul ca vehiculul a fost definitiv scos din uz.

In cazul radierii vehiculului in aceste conditii, autoritatea competenta il va informa pe titularul certificatului de inmatriculare cu privire la efectuarea acestei operatiuni in termen de 30 de zile de la radiere.

6. Alte măsuri administrative

Proiectul de modificare al Codului rutier se refera si la anumite masuri administrative ce vizeaza:

  • inscrierea de catre autoritatile competente de inmatriculare a datelor de identificare a vehiculului si a datelor de identificare a proprietarului/detinatorului mandatat in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
  • stabilirea datelor de identificare a proprietarului/detinatorului mandatat care se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
  • inscrierea in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate a datelor de identificare a titularului permisului de conducere romanesc de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
  • instituirea pierderii valabilitatii permiselor de conducere romanesti care au fost preschimbate cu documentele similare in alte state.

7. Corelări terminologice

Se propun anumite modificari punctuale ce vizeaza corelari terminologice, dupa cum urmeaza:

– se inlocuieste sintagma „defectiuni tehnice” cu termenul „deficiente”, pentru corelare cu legislatia speciala din domeniul tehnic, potrivit careia prin deficienta se intelege defectiunea tehnica.
În context, in cuprinsul art. 99 alin. (1) pct.18, a fost eliminata sintagma „defectiuni tehnice”, intrucat, prin demersul de transpunere a Directivei 2014/45/UE, de catre Ministerul Transporturilor, in legislatia specifica, defectiunile tehnice au fost clasificate in trei categorii de deficiente, respectiv minore, majore si periculoase.
Astfel, este individualizata clasa in care se incadreaza deficienta, potrivit noii clasificari din legislatia specifica pe domeniul tehnic.
Circulatia cu deficiente minore nu poate fi sanctionata intrucat, potrivit definitiei date in legislatia speciala, nu au efect semnificativ asupra sigurantei vehiculului, prin urmare nu prezinta pericol social de natura a fi considerata contraventie.

– se instituie sintagma ,,deficiente majore” pentru corelarea cu legislatia specifica din domeniul tehnic.

– se utilizeaza sintagma ,,deficiente periculoase” pentru corelarea cu legislatia specifica din domeniul tehnic.

– se inlocuieste sintagma „Registrul Auto Roman” cu formularea „institutiile abilitate de lege”, intrucat potrivit legislatiei speciale actuale si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier are competente de a verifica tehnic anumite categorii de vehicule.

Articolul a fost completat cu un nou alineat, pentru a elimina situatiile din practica, in care politistul rutier restituie certificatul de inmatriculare in baza constatarii directe a remedierii defectiunii, fara a fi certificata printr-un document, eliberat de autoritatea abilitata care a constatat anterior existenta acesteia.

Potrivit reprezentantilor MAI, Registrul Auto Roman este in masura sa stabileasca daca defectiunea a fost remediata corespunzator. „Avand in vedere ca defectiunea se constata printr-o nota tehnica, consideram ca si remedierea acesteia trebuie confirmata printr-un document oficial, eliberat de autoritatea abilitata”arata sursele citate.

8. Acţiuni de informare

Prin proiect se instituie si un mecanism tranzitoriu de informare a participantilor la trafic, a proprietarilor si a detinatorilor mandatati ai vehiculelor cu privire la:

  • obligatiile proprietarului, detinatorului mandatat si conducatorului de autovehicul referitoare la inspectia tehnica periodica a vehiculelor si valabilitatea acesteia,
  • obligatia proprietarului de autovehicul de a solicita autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate,
  • conditiile de suspendare a inmatricularii vehiculului si consecintele conducerii unui vehicul a carui inmatriculare este suspendata, respectiv a unui vehicul inregistrat care nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila.

Aceasta informare se va realiza de catre politia rutiera din cadrul Politiei Romane, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

Sunt prezentate, cu titlu exemplificativ, mai multe instrumente si/sau actiuni specifice, cum ar fi, comunicate de presa si informare prin mass-media, postarea informatiilor pe pagina de internet a Politiei Romane, a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, organizarea unor actiuni specifice in trafic sau in mod direct, in trafic, prin politistii rutieri, sau la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiilor prefectului.

 

 

Adaugati comentariu