Când se poate returna contravaloarea rovinietei

Printr-un Ordin al Ministrului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial din 18 aprilie 2019, CNAIR poate returna contravaloarea rovinietei dacă tariful a fost plătit de mai multe ori pentru aceeaşi perioadă. Măsura este valabilă şi în cazul înstrăinării vehiculului.Rabla

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, în practică, în urma achiziţionării unui vehiculul care deţine rovinietă valabilă şi a modificării numărului de înmatriculare, noul utilizator achită tariful de utilizare, ceea ce conduce la suprapunerea perioadei de valabilitate. În aceste situaţii, fostul utilizator poate solicita restituirea contravalorii tarifului de utilizare pentru perioada de valabilitate care se suprapune.

Având în vedere necesitatea unei proceduri de restituire a tarifului de utilizare fostului utilizator al vehiculului, atunci când se impune acest lucru, a fost emis Ordinul nr.748/2019, care modifică Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către CNAIR a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere.

Astfel, articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

În cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puţin o zi, CNAIR – S.A. va returna contravaloarea tarifului, corespunzătoare perioadei de suprapunere, la cererea:

a) utilizatorului, situaţie în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe certificatul de înmatriculare şi de pe cartea de identitate a vehiculului;

b) fostului utilizator, în cazul înstrăinării vehiculului, situaţie în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR S.A., se transmite acesteia, după expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei achitate de acesta, împreună cu o copie de pe documentele care dovedesc înstrăinarea acestuia şi o copie de pe documentul care atestă scoaterea din evidenţa fiscală a vehiculului.

Tariful de utilizare (rovinieta) se aplică din 01.07.2002, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/ 2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul schimbării utilizatorului, rovinieta îşi menţine valabilitatea.

 

Adaugati comentariu