Advertisement

camion-floteauto
Home Administrare flote Asigurări ASF propune 8 măsuri suplimentare redresarea pieţei RCA

ASF propune 8 măsuri suplimentare redresarea pieţei RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune câteva măsuri suplimentare pentru redresarea dezechilibrelor manifestate la nivelul pieţei RCA, cu precădere în ceea ce priveşte tarifele poliţelor pentru segmentul de transport.

Aceste măsuri suplimentare sunt:

  1. Adoptarea legii RCA, care să ofere posibilităţi de intervenţie administrativă;
  2. Reorganizarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) care să aducă un cadru instiţutional pentru construirea unei baze de date complete, pentru prelucrarea datelor şi facilitarea accesului la baza de calcul;
  3. Revizuirea sistemului Bonus/ Malus, astfel încât să reflecte mai bine comportamentul responsabil al asiguraţilor;
  4. Îmbunătăţirea comportamentului asiguraţilor în trafic, prin educarea şi aplicarea de tehnologii moderne (Black Box, exploatare date Tahograf) cu impact în revizuirea preţului poliţelor de asigurare;
  5. Constituirea unui Fond temporar de compensare a transportatorilor din segmentul IMM, pentru categoriile de vehicule cele mai afectate de liberalizare;
  6. Stimularea intrării în piaţă a noi asigurători, inclusiv a societăţilor de asigurări cu capital de stat;
  7. Constituirea unor structuri de asigurări mutualiste la nivelul societăţilor de transport, cu fonduri private sau mixte;
  8. Extinderea ariei de cuprindere a Fondului pentru Victimele Străzii (FPVS) ca fond de garantare pentru daune excepţionale.

Potrivit reprezentanţilor ASF, soluţiile pentru stabilizarea nivelului primelor RCA compatibile cu regimul de piaţă liberă sunt multiple, ţinând atât de aspecte de ordin legislativ, cât şi de supraveghere şi control, de infrastructură şi prelucrarea datelor, de transparenţă şi distribuţie sau de acţiuni de îmbunătăţire a securităţii în trafic a autovehiculelor şi de reducere a frecvenţei accidentelor etc, dar neajunsul este că majoritatea generează mai degrabă efecte pe termen mediu şi lung. Totodată, ele nu rezolvă cazurile extreme, punctuale, confruntate cu cheltuieli nesustenabile pe termen scurt.

„De aceea, ASF pledează pentru soluţii care pot oferi un sprijin imediat societăţilor de transport mici şi mijlocii afectate şi care să fie compensate pentru creşterea exagerată a costurilor pe o perioadă limitată. În astfel de situaţii, stabilirea tarifului de asigurare RCA pentru transportatori ar putea lua în considerare atât situaţia financiară, cât şi activitatea lunară a transportatorilor la nivel de societate, dar şi la nivelul întregii industrii, prin exploatarea bazelor de date conţinute în Tahograf, cu un impact anual în revizuirea preţurilor poliţelor de asigurare, spun sursele citate.

Stabilitatea activităţii de asigurare, primul obiectiv al activităţii ASF, presupune existenţa resurselor financiare necesare din veniturile de prime brute, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor asociate cu poliţele de asigurare, în primul rând plata la timp a tuturor despăgubirilor pentru persoanele terţe vătămate.

În termeni tehnici, primele brute încasate trebuie să acopere 100% costurile exprimate prin “rata daunelor combinate”, indicator al echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile curente ale fiecărei societăţi de asigurare şi la nivelul pieţei asigurărilor.

Conform datelor prezentate de ASF, în septembrie 2014, rata combinată era de 120% (veniturile acopereau numai 80% din cheltuieli), iar unele societăţi vindeau poliţe cu mult sub costurile efective, precum Astra – cu 68% sub costuri (rata combinată 168%), Carpatica cu 20% sub costuri (rata combinată 118%) etc. Costuri neacoperite de-a lungul anilor au condus la pierderi substanţiale sau neplata şi amânarea unui volum substanţial de pagube, ceea ce ulterior au determinat starea de insolvenţă a acestor societăţi şi starea de faliment. În trimestrul I al anului 2016, rata combinată ajunsese deja la 102%, apropiată de echilibrul necesar în piaţă.

„Prin Norma 23/2014 s-a prevăzut acoperirea costurilor în totalitate pentru fiecare poliţă în parte (rata combinată 100%), ceea ce a determinat unele reaşezări de primă, prin eliminarea subvenţiilor încrucişate. Ulterior această prevedere a fost limitată la clase omogene de asiguraţi sau chiar la portofolii, societăţile de asigurări având libertatea să practice o gamă de poliţe care, per total sau pe segmente, să acopere toate costurile de daună şi alte cheltuieli”, au explicat reprezentanţii ASF.

Apărarea drepturilor asiguraţilor cuprinde drepturile rezultate din contractul de asigurare, în principal plata integrală şi la timp a dosarelor de daună. O analiză recent publicată de ASF arată că circa 50% din dosarele de daună nu sunt plătite în termenul de 10 zile de la completarea dosarului, iar o societate nu plăteşte nici în termenul legal de trei luni de la producerea accidentului, evident din lipsa de resurse financiare.

În vara anului 2015, împreună cu Comisia Europeană şi EIOPA, ASF a publicat rezultatele unui audit al bilanţurilor financiare la primele 13 societăţi de asigurare (BSR), iar ulterior şi rezultatul auditului celorlalte societăţi din piaţă, din care reiese un capital negativ de circa două miliarde lei pentru doar trei societăţi de asigurare (Astra, Carpatica şi Euroins). Numai Euroins s-a capitalizat cu aproximativ 300 milioane lei, celelelate două, cu deficitele cele mai mari (1 miliard de lei şi, respectiv, 600 milioane de lei) şi cu portofolii importante, au intrat în faliment.

Autoritatea de Supraveghere Financiară susţine că impactul acestor reaşezări pe piaţa RCA a produs mutaţii semnificative şi în cazul categoriilor de prime pentru vehiculele de transport, mai ales cele cu trafic internaţional, unde se plătesc şi cele mai mari despăgubiri (aproximativ 50% din daunele totale). Astfel, în luna iulie, dintr-un număr total de 12.035 de poliţe pentru transportatori, numai cca 1.500 sunt sub 5.000, dar 406 poliţe sunt peste 20.000 lei (ajungând chiar la 49.660). Peste 50% din prime sunt intre 5.000 – 12.000 lei.

„Acţiunile de supraveghere întreprinse de ASF în cursul semestrului 2016 – controale inopinate, controale periodice şi permanente, monitorizarea şi analiza lunară a evoluţiilor acestor categorii de asiguraţi, întâlniri şi presiuni permanente pe asigurători pentru plafonări voluntare – au condus la realizarea numai parţială a obiectivului de plafonare a creşterii primelor (52,73% creşterea agregată), dar nu a putut să atenueze dispersia foarte largă a tarifelor şi mutaţiile în clasele superioare de primă. Aceasta este de natură să afecteze unele societăţi de transporturi, mai ales cele mici şi mijlocii, şi unele categorii de vehicule, cu deosebire pentru transportul de călători şi transportul internaţional”, conchid reprezentanţii ASF.

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

coplată
Asigurări

UNSAR: Nu va exista coplata la RCA

Atât Directiva europeană (UE) 2021/2118 privind asigurările auto obligatorii, cât și Codul...

Șoferii români
Asigurări

Șoferii români își doresc să aibă dreptul să întrebe unde își pot repara mașina. Sondaj

Majoritatea covârșitoare a șoferilor români consideră util să primească o listă cu...

șoferi
Asigurări

8 din 10 șoferi vor să știe cât a fost valoarea despăgubirii achitate

8 din 10 șoferi (81%) și-ar dori ca, în cazul în care...

ajutor de stat
Asigurări

FGA a făcut plăți de 1,86 mld. lei pentru creditorii de asigurări ai City Insurance și Euroins

Fondul de Garanatare a Asiguraților (FGA) a instrumentat un număr de 193.067...