ASF a sancționat în ianuarie două societăți de pe piața de asigurări

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna ianuarie 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente. Printre acestea se numără și două societăți de pe piața de asigurări.asigurări

Astfel, societatea Uniqa Asigurări a fost sancționată cu amendă în cuantum de 21.500 lei, pentru următoarele fapte:

– încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu art. 34 alin. (6) și art. 38 alin. (1) și (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că nu a furnizat clienților informații obiective, complete, reale și corecte privind un anume produs de asigurare;

– încălcarea prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări, în sensul că nu a pus la dispoziția tuturor distribuitorilor informațiile privind modificările asupra unui produs de asigurare, referitoare la acoperirea riscurilor asociate îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV2 condiționată de existența certificatului verde;

– încălcarea prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că a încheiat cu o persoană juridică două contracte de asigurare la care au fost aduse modificări prin acte adiționale prin care a fost schimbat statutului acestei persoane juridice din agent afiliat în contractant, iar în această calitate au fost desfășurate activități de distribuție remunerate, situație nepermisă de cadrul legal;

– încălcarea prevederilor art. 14 alin. (7) lit. a) și f) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021, în sensul că, pentru anumite produse distribuite printr-un intermediar, societatea, în calitate de creator de produse de asigurare, nu a elaborat, potrivit prevederilor legale aplicabile, un document de informare standardizat privind produsul de asigurare (PID) de sine stătător, distinct, structurat cu acurateţe şi fără a crea confuzii.

La rândul său, societatea Star Broker de Asigurare a fost sancționată de ASF cu avertisment scris, pentru următoarele fapte:

– încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

– încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS), în termenul legal, a unui asistent în brokeraj persoană fizică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională și a unui asistent în brokeraj persoană juridică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională ale conducătorului asistentului în brokeraj persoană juridică.

 

 

 

CITEȘTE ȘI:

CNAIR a încheiat 6 noi parteneriate cu autoritățile locale pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

Producția națională de autoturisme a crescut cu 9,65%, în luna ianuarie

 

 

 

Adaugati comentariu