Advertisement

Actele de vânzare-cumpărare
Home Administrare flote Fiscalitate Actele de vânzare-cumpărare ale maşinilor ar putea fi încheiate și în format electronic

Actele de vânzare-cumpărare ale maşinilor ar putea fi încheiate și în format electronic

Actele de vânzare-cumpărare ale mijloacelor de transport vor putea fi încheiate şi în format electronic, nu numai în format fizic, tipărit, documentul urmând a fi trimis apoi online către autorităţi în vederea radierii sau înmatriculării, relevă un proiect de Ordonanţă pentru modificarea Codului Fiscal, iniţiat de Ministerul Finanţelor.

Într-un moment în care accentul pe interacţiunea online capătă noi dimensiuni ca urmare a pandemiei, Ministerul Finanţelor a inclus într-un proiect de modificare a Codului Fiscal o serie de prevederi care oferă posibilitatea ca actele de vânzare-cumpărare ale maşinilor să poată fi încheiate între persoane care au domiciliul fiscal în România şi în format electronic. În plus, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică şi vor fi transmise online autorităţilor implicate, în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, respectiv de către persoana care dobândeşte ori de către persoana împuternicită.
Ulterior, organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează maşina transmite electronic persoanei care înstrăinează sau persoanei împuternicite un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat conform prevederilor în vigoare pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi semnat cu semnătură electronică.

În situaţia în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, documentul completat se transmite sub formă scanată cu menţiunea letrică ”Conform cu originalul”.

Totodată, organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte mijlocul de transport completează un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, pe care îl transmite electronic acesteia, semnat cu semnătura electronică. În situaţia în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică, documentul completat se transmite sub formă scanată cu menţiunea letrică ”Conform cu originalul”.
În continuare, persoana care dobândeşte mijlocul de transport sau persoana împuternicită, după caz, transmite electronic exemplarul completat de orgamul fiscal local, instituţiei competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare şi obligatorii, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic.

Potrivit proiectului de Ordonanţă, actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în format electronic între persoane care au domiciliul fiscal în România se utilizează astfel: un exemplar semnat electronic de ambele părţi rămâne la persoana care înstrăinează; un exemplar semnat electronic de ambele părţi rămâne la persoana care dobândeşte; un exemplar rămâne în arhiva organelor fiscale locale implicate; un exemplar se depune la instituţia competentă privind înmatricularea/ înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
Pe de altă parte, proiectul mai prevede că orice alte acte, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea din evidenţa fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a acestuia, se pot depune şi electronic la acestea, sub formă scanată cu menţiunea letrică ”Conform cu originalul” însuşită de către vânzător sau de cumpărător şi semnate cu semnătură electronică.

În cazul în care tranzacţia are loc între persoane cu domiciliul fiscal în România şi persoane care nu au domiciliul fiscal în România, actul de înstrăinare-dobândire se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autorităţile implicate în procedura de scoatere din evidenţa fiscală a bunului.

În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă electronică sub formă scanată cu menţiunea letrică ”Conform cu originalul” şi semnată electronic de către contribuabil.

Modificări în scutirile de impozit

Noul proiect de modificare a Codului Fiscal, mai prevede că scutirea de la plata impozitului se va acorda şi pentru maşinile moştenite de copiii persoanelor persecutate, în trecut, politic şi etnic. Astfel, la articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 alin. (1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 (privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, n.red), republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000 (privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, n.red), cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora;”
În ceea ce-i priveşte pe revoluţionari, aceştia vor mai putea fi scutiţi de la plata impozitului pe mijloacele de transport doar în urma hotărârii consiliilor locale, în condiţiile în care articolul 469 alineatul (1), litera d) se abrogă, iar articolul 469 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului”.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, septembrie 2021)

 

CITEȘTE ȘI:

Patru oferte pentru elaborarea documentației necesare construcției de noi noduri rutiere pe autostrăzi

A apărut revista FLOTE AUTO, octombrie 2021

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

electrice
Fiscalitate

Statele Unite vor crește taxele la importurile de vehicule electrice din China, de la 25% la 100%

Președintele SUA, Joe Biden, a luat o decizie radicală, anunțând o întărire...

drogați
Juridic

Șoferii prinși băuți sau drogați la volan rămân fără carnet 10 ani

Șoferii prinşi la volan cu o alcoolemie mai mare de 0,8/mie sau...

ghişeu
Juridic

MAI: Între 1 şi 6 mai, nu se vor desfăşura activităţi de lucru cu publicul la ghişeu

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că în perioada 1- 6 mai 2024,...

Comisia Europeană
Fiscalitate

Noi ghiduri de simplificare emise de Comisia Europeană vin în sprijinul importatorilor

Prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile de import (valoarea de...