Advertisement

COTAR
Home Administrare flote Asigurări 10 acţiuni pentru normalizarea pieţei RCA

10 acţiuni pentru normalizarea pieţei RCA

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a dezbătut, în şedința de săptămâna trecută, Raportul Sectorului de asigurări – reasigurări privind acţiunile întreprinse pentru atenuarea creşterii tarifelor RCA la autoturisme şi autovehicule de transport, având în vedere tendința de majorare a primelor RCA în ultimele 8-10 luni.

Potrivit ASF, au fost derulate un număr de 10 acţiuni şi măsuri.

1. Consultări cu organizaţiile patronale ale transportatorilor

La prima întâlnire, din 22 decembrie 2015, la care au participat şi asigurătorii, au fost inventariate soluţiile posibile pentru stabilizarea primelor RCA şi a pieţei asigurărilor. Propunerile agreate au făcut obiectul unui Protocol semnat de ASF şi de federaţiile patronale ale transportatorilor. Ulterior acestei întâlniri au fost organizate discuţii separate, la sediul ASF, cu UNTRR, COTAR, FORT, APTE 2002 şi ARTRI, au fost detaliate aspectele tehnice ale soluţiilor posibile menţionate în protocol şi s-a stabilit participarea la grupurile de lucru organizate de ASF. Ulterior au mai fost organizate întâlniri ale transportatorilor cu asigurătorii, mediate de ASF.

2. Organizarea grupurilor de lucru, în cadrul ASF

La acestea grupuri de lucru au participat şi reprezentanţii transportatorilor şi ai societăților de asigurare, precum şi cei ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Transporturilor şi Consiliului Concurenței. Pe parcursul a peste trei luni de discuţii, grupurile de lucru au identificat şi adoptat propuneri de măsuri pe termen scurt, mediu şi lung. Propunerile s-au concretizat în proiectul Legii Asigurărilor RCA, în amendamente la Norma RCA nr. 23/2014, precum şi în măsuri operaţionale realizate sau în curs de realizare (baza de date CEDAM, sistemul bonus-malus, transparentizarea metodelor de calcul actuarial, transparentizarea datelor privind frecvenţa evenimentelor şi nivelul de daună etc.).

3. Întâlniri cu societăţile de asigurări şi cu brokerii de asigurări

ASF arată că scopul acestor întâniri a fost de a-i determina să fundamenteze mai bine profilul de risc al asiguraţilor, nivelul daunelor potenţiale şi structura primelor bazată pe risc concomitent cu reducerea cheltuielilor de intermediere şi achiziţie. În acelaşi timp, au fost organizate acţiuni de control privind metodologiile de formare a primelor şi calculele actuariale, cu accent pe analiza cauzalităţii creşterii tarifelor RCA, fiind aplicate sancţiuni acolo unde a fost cazul. Societăţile de asigurări le-au fost făcute recomandări pentru atenuarea impactului majorării primelor RCA asupra transportatorilor, pentru eliminarea exceselor şi primelor exagerate din piaţă.

4. Elaborarea Proiectului Legii RCA

Potrivit ASF, propunerea este rezultatul concret al primului Grup de lucru şi un răspuns la iniţiativa legislativă a Comisiei de buget-finanţe din Senat, care ar putea să devină o lege modernă şi echitabilă. Proiectul de lege, depus deja la Parlament şi avizat de Guvern, a preluat inclusiv propunerile formulate de federaţiile patronale din transporturi şi introduce instituții juridice noi, precum decontarea directă, reglementarea despăgubirilor pentru vătămari corporale, utilizarea tehnologiilor telematice, încheierea poliţelor pe perioade mai mici etc., care reprezintă totodată şi soluţii sustenabile de reducere a primelor RCA, în general, şi pentru vehiculele de transport în special.

5. Actualizarea legislaţiei secundare

Reprezentanţii Autorităţii pentru Supraveghere Financiară spun că Norma nr. 23/2014 a fost modificată în mai multe rânduri, astfel încât să producă efecte imediate în stabilizarea primelor RCA, să liberalizeze mai mult piaţa şi să menţină constante primele pe o perioadă mai mare. Au fost introduse reglementări clare referitoare la obligativitatea asigurării proporţionalităţii între daunalitate şi tarifele RCA, clarificări cu privire la Cartea Verde, relaxarea condiţiilor de operare pentru atragerea de noi investitori sau furnizori de poliţe RCA, creşterea competiţiei între canalele de vânzare şi îmbunătăţirea eficienţei canalelor de distribuţie, posibilitatea oferirii de reduceri comerciale şi modificarea tarifelor de primă notificate la ASF numai după o perioadă de minimum 12 luni.

6. Monitorizarea specială a primelor pentru autovehiculele de transport

Începând cu luna ianuarie 2016, monitorizarea şi analizele statistice privind evoluţia tarifelor RCA pentru autoutilitare/autocamioane şi vehicule de transport de persoane au fost realizate în mod sistematic, cu frecvenţă lunară.

7. Analize independente de piaţă

ASF arată că aceste analize independente au fost realizate pentru determinarea unor repere de referinţă la nivelul poliţelor RCA privind nivelul real al frecvenţei evenimentelor, nivelul daunalităţii şi al gradului de acoperire a daunelor potenţiale prin primele notificate la ASF de către asigurători. Ca urmare au fost furnizaţi indicatori principali de daunalitate, la nivelul fiecărei societăţi autorizate să subscrie riscuri de răspundere civilă auto şi la nivel agregat de piaţă (frecvenţa daunelor, dauna medie, rata daunei, prima de risc etc.).

8. Analize şi rapoarte ASF

Au mai fost elaborate o analiză privind perioada de dezdăunare şi soluţionare a dosarelor de daună deschise la asigurători în baza poliţelor de asigurare obligatorie auto RCA, precum şi raportul dezdăunărilor cu nivelul de lichiditate din sistem, respectiv la nivelul fiecărei societăți de asigurări din piaţă.

9. Biroul antifraudă

Initiaţiva constituirii Biroului antifraudă în cadrul ASF a fost luată ca urmare a dezbaterilor dintr-unul din Grupurile de lucru şi a multiplelor semnale privind practicile frauduloase şi discriminatorii. Potrivit ASF, următoarele direcţii de acţiune pentru eliminarea distorsiunilor din piaţa asigurărilor sunt: reactivarea Protocolului de schimb de date şi operaţionalizare a bazei de date CEDAM cu Ministerul Afacerilor Interne, verificarea permanentă a gradului de acoperire cu asigurări a autovehiculelor înmatriculate şi colaborarea în identificarea şi instrumentalizarea fraudelor .

10. Reglementarea distribuţiei produselor de asigurări

Reprezentanţii ASF spun că proiectul de Lege privind distribuţia produselor de asigurări, pentru transpunerea Directivei Parlamentului European (IDD), va conduce la o protecţie sporită pentru asigurați, la obligaţii mai mari pentru distribuitorii şi intermediarii de produse de asigurări, la armonizarea dispoziţiilor naţionale, uniformizarea cadrelor de reglementare şi consolidarea încrederii consumatorilor.

Consiliul ASF a formulat propuneri de îmbunătaţire a inițiativelor de reglementare şi a recomandat Sectorului de asigurări – reasigurări creşterea acţiunilor de identificare, supraveghere şi control al comportamentului excesiv al asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, precum şi propuneri de sancţionare fermă a tuturor abaterilor de la cadrul normativ, etica în activitatea de asigurări şi tratamentul corect al consumatorilor.

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

casco
Asigurări

Aproximativ 2.000 de notificări de daune în baza polițelor CASCO ca urmare a furtunii de săptămâna trecută

Ca urmare a furtunii de săptămâna trecută, companiile de asigurare membre ale...

Plafonarea tarifelor RCA
Asigurări

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024,...

RCA
Asigurări

BAAR: Costurile cu piesele pentru autovehiculele reparate în baza poliţelor RCA au crescut cu 34%

Costurile cu piesele înlocuite pentru autovehiculele reparate în baza poliţelor RCA au...

Menţinerea plafonării tarifelor RCA
Asigurări

Boloş: Menţinerea plafonării tarifelor RCA depinde de analiza pe care o face ASF

Menţinerea plafonării tarifelor RCA va fi decisă în baza unei analize pe...