Cum va fi supravegheată piaţa RCA în 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va continua, în acest an, acţiunile de stabilizare a pieţei RCA, prin aplicarea prevederilor OUG 54/2016 care impune, pentru o perioadă de şase luni, tarife maxime de primă.
asf

De asemenea, reprezentanţii ASF promit preluarea observaţiilor şi amendamentelor rezultate ca urmare a dezbaterii publice asupra OUG 54/2016 şi va urmări dezbaterea ordonanţei în Parlament, respectiv aprobarea acesteia prin lege.

Concomitent cu trecerea la noile tarife de referinţă, ASF va reorganiza Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) şi va coopera cu alte autorităţi similare din UE şi cu EIOPA pentru a prelua din experienţa şi bunele practici pe alte pieţe din regiune.

ASF mai are în vedere activităţi preventive, de informare şi educaţie financiară, precum şi de monitorizare a practicilor cu potenţial abuziv, neloial sau fraudulos, pentru a contracara prin măsuri corective eventuale deficienţe. Activitatea de monitorizare va fi completată prin acţiuni de tipul mystery shopping sau de analiză a impactului asupra consumatorului a diferitelor servicii sau produse financiare. În acelaşi timp, Autoritatea va avea în vedere şi activităţi reactive de soluţionare a reclamaţiilor şi sesizărilor adresate de către consumatori.

Tot pentru sectorul asigurări – reasigurări, cadrul legislativ va fi completat cu un proiect de Lege privind distribuţia de asigurări, act normativ prin care se va transpune Directiva 2016/97 şi care are ca termen de implementare începutul anului 2018.

Adaugati comentariu