Advertisement

Asiguratul cu risc ridicat
Home Administrare flote Asigurări Acoperirile şi excluderile poliţei RCA de la 1 ianuarie 2015

Acoperirile şi excluderile poliţei RCA de la 1 ianuarie 2015

Asigurarea RCA este o poliţă cu o acoperire extinsă, având ca scop protejarea terţelor persoane care ar putea fi prejudiciate prin accidente de autovehicule. De asemenea, este singura poliţă de răspundere care acoperă inclusiv situaţiile în care autorul faptei săvârşeşte cu intenţie un accident.

De la 1 ianuarie 2015, intră în vigoare noua legislaţie în domeniu, reglementată de Norma 23-2014, elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Riscurile acoperite

Asigurătorul RCA va avea obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei RCA, vor fi acordate despăgubiri în formă bănească pentru:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • pagube materiale;
 • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
  cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

rca 2015 accident - floteautoPotrivit actului normativ, asigurătorul RCA va acorda despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru:

 1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
 2. prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului: a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului, NU este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv, NU a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv;
 3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 4. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;
 5. prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

Aceste despăgubiri vor fi acordate indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat.

În situaţia în care persoana păgubită a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă – culpa comună. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă. În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului”, se explică în Norma RCA nr. 23/2014.

Riscurile neasigurate

rca 2015 despagubiri - floteautoPotrivit actului normative care intră în vigoare de la 1 ianuarie, asigurătorul nu va acorda despăgubiri pentru:

 • cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs: într-un caz de forţă majoră, din culpa exclusivă a persoanei păgubite, din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
 • prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
 • următoarele situaţii: prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică, bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor, bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 • prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
 • partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
 • amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
 • cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
 • sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 • prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 • prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele păgubite ştiau că vehiculul respectiv era furat;
 • prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt folosite ca utilaje ori instalaţii de lucru;
 • prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 • prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 • prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război;
 • pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

auto
Asigurări

Piaţa poliţelor auto a crescut, anul trecut, la 13 miliarde de lei

Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto, RCA şi Casco, s-a situat...

tarifele RCA
Asigurări

Tarifele RCA rămân plafonate până la 30 septembrie 2024

Guvernul a decis prelungirea cu trei luni, până la 30 septembrie 2024,...

casco
Asigurări

Aproximativ 2.000 de notificări de daune în baza polițelor CASCO ca urmare a furtunii de săptămâna trecută

Ca urmare a furtunii de săptămâna trecută, companiile de asigurare membre ale...

auto
Asigurări

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024,...