Sectorul Baloteşti – Sitaru de pe DJ 101 intră în reabilitare

Consiliul Judeţean Ilfov va reabilita porţiunea Baloteşti (km 12+970) - Sitaru (km 37+549) situată pe drumul judeţean DJ 101. Valoarea contractului este de 85,8 milioane de lei, anunţul de participare la licitaţie fiind deja publicat pe platforma SICAP.
Codlea

Sectorul de drum judeţean traversează, de la vest la est, comunele Baloteşti, Moara Vlăsiei, Gruiu şi Grădiştea, realizând legătura între drumul naţional DN 1 şi limita judeţului Ilfov cu judeţul Ialomiţa.

De asemenea, sectorul de drum intersectează şi Autostrada A3, dar această porţiune se află în administrarea CNAIR şi, ca atare, nu intră în viitoarea reabilitare.

Valoarea totală estimată a contractului este de 85.863.309 lei (fără TVA), acesta având o durată de 36 de luni.

Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile europene din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritara 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională.

În criteriul de atribuire, preţul are o pondere de 90%.

Potrivit autorităţii contractante, unul dintre criteriile de selecţie a ofertanţilor se numără şi cel privind media cifrei de afaceri globală din ultimii trei ani (2015, 2016 şi 2017), care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a achiziţiei, respectiv 85.863.309 lei.

Totodată companiile participante la licitaţie trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani, au executat în cadrul unuia sau a maximum 3 contracte, lucrări similare, cu o valoare individuală sau cumulată de minimum 85.863.309 lei fără TVA. Prin lucrări similare se înţeleg lucrări de reabilitare/ modernizare/ construcţie aferente infrastructurii de
transport rutier, respectiv: autostrăzi/ drumuri expres/ drumuri naţionale europene/ drumuri naţionale principale/ drumuri naţionale secundare/ drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 12 februarie 2019.

 

Adaugati comentariu