Ministerul Mediului caută soluţia de returnare a timbrului de mediu plătit în baza OUG 9/2013

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a anunţat că a luat act de Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 9 iunie 2016, cu referire la prevederile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.impozitarea pensiilor speciale

În fapt, conform Deciziei, CJUE declară că nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă
pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor
înmatriculări în acest stat membru şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru
respectiv cu ocazia primei transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra
acestora din urmă.

Totodată, Curtea se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă
autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă
în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Având în vedere aceste aspecte, MMAP a constituit, deja, un grup de lucru care analizează
eventuala modificare a legislaţiei existente, în concordanţă cu reglementările naţionale şi
europene în vigoare. Grupul de lucru va analiza inclusiv variantele de modificare a
legislaţiei, propuse şi aflate în dezbatere în Parlamentul României.

După identificarea şi implementarea soluţiei optime, care să respecte principiul ”poluatorul
plăteşte”, MMAP împreună cu partenerii guvernamentali (MFP, ANAF, MDRAP etc.) va stabili
modalitatea prin care cetăţenii îşi vor putea recupera sumele plătite în baza OUG 9/2013.

 

Pentru mai multe detalii:

Curtea Europeană de Justiţie a declarat ilegal şi timbrul de mediu

 

Adaugati comentariu