Gata cu birocraţia pentru românii care locuiesc sau lucrează în alt stat UE

Gata cu birocraţia! Începând de sâmbătă 16 februarie 2019, se vor aplica în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE vizând reducerea costurilor şi a formalităţilor pentru cetăţenii care locuiesc în afara ţării lor de origine.
Drumul Expres Ploieşti - Găeşti

În prezent, cetăţenii care se mută sau locuiesc în altă ţară din UE trebuie să obţină o ştampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naştere, căsătorie sau deces) sunt autentice. Aproximativ 17 milioane de cetăţeni ai UE se află în această situaţie.

În temeiul noului regulament, această ştampilă şi procedurile birocratice legate de obţinerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităţilor dintr-o ţară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În acelaşi timp, regulamentul prevede garanţii solide pentru prevenirea fraudei.

„Avem veşti foarte bune pentru cetăţenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă ţară din UE. Nu se vor mai aplica proceduri birocratice costisitoare şi lungi pentru cetăţenii care trebuie să prezinte un document oficial în vederea căsătoriei sau a începerii unei activităţi profesionale în ţara în care locuiesc. Noile norme vor facilita viaţa de zi cu zi a cetăţenilor care locuiesc şi muncesc într-o altă ţară din UE, diminuând, totodată, costul vieţii” , a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice:

– documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naştere, de căsătorie sau de atestare a absenţei cazierului judiciar) emise într-o ţară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autorităţile altui stat membru, fără să fie necesară o ştampilă de atestare a autenticităţii;

– regulamentul adoptat suprimă şi obligaţia impusă cetăţenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată şi o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetăţenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie ataşat la acestea, evitându-se astfel cerinţa traducerii lor;

– Regulamentul stabileşte garanţii împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă ţară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieţei interne (IMI).

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naţionale privind recunoaşterea conţinutului şi a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Aproximativ 17 milioane de cetăţeni ai UE trăiesc într-o altă ţară din UE decât ţara lor de origine. Aproximativ 2 milioane de cetăţeni trec zilnic graniţele ţării în care locuiesc pentru a munci sau pentru a studia în altă ţară.

Normele au fost propuse de Comisia Europeană în aprilie 2013, după ce s-a primit feedback din partea cetăţenilor cu privire la existenţa unor proceduri îndelungate şi greoaie. Normele au fost adoptate în iunie 2016. Ţările UE au avut la dispoziţie doi ani şi jumătate pentru a se adapta la noile simplificări.

Regulamentul vizează documente oficiale referitoare la:
– naştere
– faptul că o persoană este în viaţă
– deces
– nume
– căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie şi starea civilă
– divorţ, separarea de drept sau anularea căsătoriei
– parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat
– desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat
– filiaţie
– adopţie
– domiciliu şi/sau reşedinţă
– cetăţenie
– absenţa cazierului judiciar
– dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale şi la alegerile pentru Parlamentul European.

Regulamentul introduce formulare standardizate multilingve ce pot fi utilizate ca instrumente utile pentru traducerea documentelor oficiale privind:
– naşterea
– faptul că o persoană este în viaţă
– decesul
– căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie şi starea civilă
– parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat
– domiciliul şi/sau reşedinţa
– absenţa cazierului judiciar.

Nu toate formularele standardizate sunt emise în toate statele membre. Cetăţenii pot verifica ce formulare sunt emise în ţara lor de origine pe portalul e-justiţie.

Autorităţile publice pot descărca şi pot utiliza formularele de pe portalul e-justiţie.

 

Adaugati comentariu