Decontarea cheltuielilor de transport

Drepturile şi obligaţiile angajaţilor din instituţiile publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, sunt prevăzute în HG nr. 714/2018, publicată în MO nr. 797/2018.
sofer

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, delegat sau detaşat în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km. de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, cu următoarele mijloace de transport:

  • cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau cursă low-cost, cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
  • cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;
  • cu navele de călători, după tariful clasei I;
  • cu mijloace de transport auto şi transport în comun;
  • cu mijloace de transport auto ale autorităţilor sau instituţiilor publice, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil;
  • cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosinţa angajatului.

Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cuşetei este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km. Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferată după tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanţă, persoana care exercită funcţia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director şi adjunct al acestora, precum şi cea care îndeplineşte altă funcţie asimilată acestora. Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj se includ în cheltuielile de transport care se decontează.

Deplasarea cu autoturismul se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, atât pentru persoana delegată sau detaşată în proprietatea sau folosinţa căreia se află autoturismul, cât şi pentru persoanele din cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice care se deplasează împreună cu aceasta. În acest caz, persoana delegată sau detaşată în proprietatea sau folosinţa căreia se află autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. Documentele justificative emise pe perioada deplasării vor fi avute în vedere numai pentru stabilirea preţului carburantului.

În cazul în care condiţiile de transport permit ca persoana detaşată sau persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, după terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detaşată sau delegată, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, dacă cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata alocaţiei zilnice de delegare sau a indemnizaţiei de detaşare şi cazării şi dacă prin aceasta nu se afectează bunul mers al activităţii la locul detaşării sau delegării. În această situaţie nu se acordă indemnizaţia de detaşare sau alocaţia zilnică de delegare.

Alte cheltuieli de transport decontate

– cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;
– cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea sau detaşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării sau detaşării ori locul de cazare, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;
– cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării;
– taxele pentru trecerea podurilor;
– taxele de traversare cu bacul;
– taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
– alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Adaugati comentariu