Unii asigurători speculează gradul redus de cunoştinţe al asiguraţilor auto

În cadrul investigaţiei sectoriale privind piaţa asigurărilor auto, Consiliul Concurenţei a identificat probleme cu impact concurenţial, determinate de o serie de ineficienţe în funcţionarea sectorului asigurărilor auto.Porsche Asigurări

Analiza a arătat că se înregistrează creşteri ale barierelor la intrarea pe piaţă, financiare şi reputaţionale, în cazul asigurărilor auto facultative, în timp ce accesul la canale de distribuţie este îngreunat în cazul asigurării de răspundere civilă.

Consiliul Concurenţei a remarcat că are loc o reducere constantă a numărului de societăţi de asigurare, atât în segmentul CASCO, cât şi în segmentul RCA. Ieşirea Astra va accentua tendinţa de creştere a ratei de concentrare, în special în segmentul RCA.

Există indicii ale unor comportamente inadecvate în rândul societăţilor de asigurare, unele practici putând crea avantaje competitive artificiale unor societăţi:

  • specularea gradului redus de cunoaştere al asiguraţilor cu privire la drepturile pe care aceştia le au şi forţarea unor plăţi parţiale ale despăgubirilor;
  • interpretarea de o manieră proprie a condiţiilor de producere a accidentului auto, astfel încât să nu despăgubească victima accidentului.

Consiliul Concurenţei a identificat faptul că unii asigurători auto nu evidenţiază corect şi complet daunele apărute, nu constituie rezerve obligatorii sau nu se reasigură la nivelul corespunzător.

asigurari-floteauto
Concurenţa suspectează unii asigurători că profită de asiguraţii auto care nu-şi cunosc drepturile

Analiza Consiliului Concurenţei a relevat faptul că gradul de cuprindere în asigurare a RCA este relativ redus, iar prejudiciile cauzate de vehiculele neasigurate RCA sunt suportate de şoferii corecţi.

O altă problemă identificată de Consiliul Concurenţei se referă la nivelul redus de cunoaştere a sistemului bonus-malus (de exemplu, în ceea ce priveşte posibilitatea de transfer a clasei bonus-malus pentru un vehicul nou dobândit).

Unele practici adoptate de societăţile de asigurare şi unităţile de reparaţii auto afectează negativ interesele consumatorilor, de exemplu prin folosirea unor piese de schimb de calitate inferioară sau prin întârzierea plăţii reparaţiei efectuate.

Cu privire la evoluţia primelor tarifare în piaţa RCA, Consiliul Concurenţei, pe baza datelor puse la dispoziţie de către ASF şi având în vedere rata inflaţiei, a constatat că:

  1. prima tarifară medie pentru peroane fizice a crescut în perioada 2011-2014 cu aproximativ 16%;
  2. prima tarifară medie pentru persoane juridice a crescut în perioada 2011-2014 cu aproximativ 29%

Consiliul Concurenţei a făcut o serie de recomandări menite a corecta unele din ineficienţele constante. Dintre acestea amintim:

– Societăţile de asigurare autorizate să practice asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule să evalueze mai precis riscul de daună. Aceasta s-ar putea face prin adoptarea de noi criterii tarifare (de exemplu, vechimea permisului de conducere şi puterea motorului), dar şi prin implementarea unor segmentări mai fine pentru criteriile tarifare deja utilizate (de exemplu, în ceea ce priveşte vârsta persoanei asigurate). ASF ar putea ca, împreună cu Asociaţia Română de Actuariat (ARA), să recomande modele de referinţă asigurătorilor RCA.

– În vederea evaluării mai precise a riscului de daună, Consiliul Concurenţei recomandă ASF să încurajeze societăţile de asigurare active pe piaţa RCA să adopte şi alte criterii tarifare, de exemplu vechimea permisului de conducere.

– Altă recomandare vizează extinderea asigurării de răspundere civilă şi transformarea într-un produs hibrid, aflat la graniţa dintre asigurările RCA şi CASCO, prin acoperirea de riscuri suplimentare şi includerea unor servicii conexe din partea societăţilor de asigurare.

– Consiliul Concurenţei recomandă ASF să continue eforturile depuse în sensul modificării modului curent de emitere a poliţei RCA şi apropierea de modelul folosit de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România la emiterea rovinietei.

– Consiliul Concurenţei recomandă ASF intensificarea eforturilor în popularizarea în rândul asiguraţilor (şi chiar a intermediarilor în asigurări) a sistemului bonus-malus.

– În ceea ce priveşte demersul UNSAR privind implementare unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune şi suferinţă pricinuită de un accident auto, Consiliul Concurenţei apreciază că implementarea unui astfel de sistem poate crea un punct de referinţă pentru instanţele de judecată în cazul acordării despăgubirilor morale pentru vătămări corporale şi deces.

 

 

Adaugati comentariu