CE vrea să elimine restricţiile pentru utilizarea vehiculelor de marfă închiriate

Comisia Europeană (CE) a pregătit un proiect de Directivă prin care va fi autorizată atât utilizarea vehiculelor de marfă închiriate pentru operaţiunile pe cont propriu în întreaga UE, cât şi utilizarea vehiculelor de marfă închiriate în alt stat membru al UE pentru trei-patru luni.
camion

În unele state membre, operatorii pe cont propriu, adică societăţile care îşi transportă propriile lor mărfuri, nu pot utiliza vehicule de marfă închiriate de peste şase tone şi, prin urmare, nu pot beneficia de avantajele aferente în ceea ce priveşte flexibilitatea, productivitatea şi alocarea capitalului.

Potrivit Comisiei Europene, pieţele închirierii de vehicule din statele membre ale UE care aplică restricţii – Grecia, Italia, Spania şi Portugalia – rămân subdezvoltate, ceea ce duce la creşterea preţurilor şi la diminuarea ofertei pentru cei care nu sunt afectaţi de restricţii.

Totodată, posibilitatea pe care o au statele membre ale UE de a interzice utilizarea vehiculelor închiriate în alt stat membru generează un mozaic de restricţii şi din cauza insecurităţii juridice, transportatorii evită să închirieze vehicule în alt stat membru al UE.

Ca atare, concluzionează Comisia Europeană, societăţile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul închirierii de vehicule şi operatorii de transport nu îşi pot utiliza parcul auto în cel mai eficient mod posibil, de exemplu prin deplasarea vehiculelor astfel încât să răspundă vârfurilor de cerere temporare.
În viziunea Executivului de la Bruxelles există mai multe soluţii pentru modificarea situaţiei.

Opţiunea 0: Emiterea de recomandări şi orientări cu privire la punerea în aplicare a directivei în statele membre ale UE şi promovarea unei abordări comune în ceea ce priveşte restricţiile de utilizare a vehiculelor de marfă închiriate.

Opţiunea 1: Modificări legislative specifice.
1a: Autorizarea utilizării vehiculelor de marfă închiriate pentru operaţiunile pe cont propriu în întreaga UE.
1b: Autorizarea utilizării vehiculelor de marfă închiriate în alt stat membru al UE pentru trei-patru luni.
1c: Combinarea opţiunilor 1a şi 1b.

Opţiunea 2: Aplicarea unor norme identice pentru utilizarea vehiculelor închiriate şi utilizarea vehiculelor deţinute de operatori (sau cel puţin nu mai restrictive, deoarece utilizarea vehiculelor închiriate nu ar trebui să fie dezavantajată).

Reprezentanţii Comisiei Europene spun că Opţiunea 1c este cea mai eficientă, deoarece creează cele mai mari beneficii economice la costuri relativ reduse. Ea este mai bună decât opţiunea 2, deoarece prevede norme uniforme la nivelul UE privind utilizarea vehiculelor închiriate în alt stat membru al UE pentru o anumită perioadă de timp.

In general, operatorii de transport şi sectorul închirierii de vehicule susţin crearea unor norme uniforme pentru piaţa transportului rutier din UE, însă o parte dintre autorităţile publice şi dintre reprezentanţii sindicatelor se tem că eliminarea restricţiilor pentru operatorii pe cont propriu va creşte presiunea concurenţială şi că autorizarea utilizării vehiculelor închiriate în alt stat membru al UE va genera mai multe dificultăţi legate de asigurarea respectării legislaţiei din domeniul transportului rutier.

 

Posibile beneficii

Potrivit reprezentanţilor CE, eliminarea restricţiilor cu privire la utilizarea vehiculelor de marfă închiriate pentru transportul pe cont propriu ar trebui să genereze, până în 2030, economii anuale în materie de costuri pentru operatorii de transport pe cont propriu din aceste ţări de aproximativ 75 de milioane euro.

În plus, autorizarea utilizării vehiculelor închiriate în alt stat membru al UE pentru trei-patru luni ar trebui să genereze economii de costuri de aproximativ 83 de milioane euro. Opţiunea 1c ar putea, prin urmare, să reducă cheltuielile de funcţionare cu o sumă totală de 158 de milioane euro pe an. În plus, profitabilitatea sectorului de închiriere de vehicule ar urma să crească cu 81 de milioane euro, majorând beneficiile economice totale la aproximativ 240 de milioane euro pe an până în 2030.

Opţiunea 1c va genera aproximativ 5.000 de locuri de muncă suplimentare, 2.900 în sectorul de închiriere de vehicule şi 1 700 în sectorul transportului rutier de mărfuri. Siguranţa rutieră ar trebui să se îmbunătăţească, deoarece vor fi utilizate vehicule mai noi şi mai bine întreţinute.

Efectele asupra mediului sunt pozitive (emisii mai scăzute datorită creşterii eficienţei consumului de combustibil), deşi nu în mod semnificativ, având în vedere dimensiunile relativ reduse ale acestui sector.

 

Costuri

Dat fiind că opţiunea preferată 1c elimină restricţiile privind utilizarea vehiculelor închiriate, costurile de conformare suportate de operatori vor fi mai scăzute. Autorităţile naţionale pot întâmpina unele costuri suplimentare de control al aplicării normelor pentru a împiedica societăţile să îşi transfere întreaga flotă în ţări cu impozite reduse şi să le închirieze apoi de acolo. Utilizarea sistemelor de control existente, cum ar fi Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU), ar trebui să limiteze costurile suplimentare.

Au fost exprimate temeri legate de eventualele efecte negative asupra condiţiilor de muncă din cauza unei presiuni concurenţiale mai mari pe pieţele mai deschise şi din cauza îngrijorării legate de o creştere a concurenţei ilegale din partea operatorilor pe cont propriu (îngrijorare care nu este resimţită în ţările fără restricţii). Autorizarea utilizării vehiculelor închiriate în alt stat membru al UE ar putea îngreuna controlul aplicării legislaţiei din domeniul transportului rutier.

 

Efectele asupra IMM-urilor

Facilitarea utilizării vehiculelor de marfă închiriate, de exemplu permiţând închirierea transfrontalieră temporară, poate ajuta întreprinderile din sectorul transportului rutier de marfă (dintre care cea mai mare parte sunt IMM-uri) să îşi reducă costurile şi să îşi sporească flexibilitatea şi productivitatea. Acelaşi lucru este valabil şi pentru IMM-urile din rândul operatorilor pe cont propriu, care în prezent nu pot utiliza vehicule de marfă închiriate.
Sectorul închirierii de vehicule este la rândul său format, în principal, din IMM-uri, care vor putea să îşi sporească productivitatea.

Impactul asupra bugetelor şi administraţiilor naţionale

Având în vedere rata medie mai mare de utilizare a vehiculelor închiriate, cu cât sunt utilizate mai multe vehicule închiriate, cu atât sunt necesare mai puţine vehicule pentru a efectua toate operaţiunile de transport. În cadrul opţiunii 1c, se presupune că acest lucru va conduce la o pierdere de taxe pe vehicule de 18 milioane euro în întreaga UE. În acelaşi timp, creşterea productivităţii operatorilor de transport şi a societăţilor de închirieri de vehicule ar urma să genereze venituri suplimentare din impozitul pe profit de 67 de milioane euro. Astfel, per ansamblu, ar trebui să existe venituri fiscale nete suplimentare de aproximativ 49 de milioane euro.

Totodată, pot apărea costuri limitate de control al aplicării normelor pentru a împiedica operatorii să îşi transfere întreaga flotă în ţări cu impozite reduse şi să le închirieze apoi de acolo prin contracte reînnoite pe termen scurt.

 

 

Adaugati comentariu