Aproximativ 1,6 mil. euro vor fi investiţi în flota STS

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) intenţionează să achiziţioneze, prin licitaţie, 100 de utilitare şi autoturisme de teren, valoarea totală estimată a vehiculelor fiind de aproximativ 1,6 mil. euro.Potrivit anunţului de participare publicat în SICAP, achiziţia este necesară pentru înlocuirea vehiculelor vechi şi completare deficitului de maşini.

Contractul este împărţit în două loturi, durata acestuia fiind de 12 luni.

Astfel, Lotul I cuprinde minim 20/maxim 50 autoutilitare de teren, cu o valoare totală estimată de 823.600 euro (fără TVA). Pe parcursul derulării acordului-cadru se estimează că se vor atribui patru contracte subsecvente, două în anul 2019 şi două în anul 2020.

În criteriul de atribuire, componenta tehnică are o pondere de 5%, iar preţul, de 95%.

La rândul său, Lotul II va cuprinde minim 20/maxim 50 de autoturisme de teren, cu o valoare totală estimată de 769.400 euro (fără TVA). Pe parcursul derulării acordului-cadru, STS estimează că se vor atribui 4 (patru) contracte subsecvente, două în anul 2019 şi două în anul 2020.

În criteriul de atribuire, durata perioadei de garanţie are o pondere de 5%, iar preţul, de 95%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 mai 2019.

Potrivit entităţii contractante, dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun
punctaj aferent factorului de evaluare „Preţul ofertei”, adică are preţul cel mai scăzut.

 

CITEŞTE ŞI

Ce traseu va avea autostrada Sibiu – Găgăraş? Două variante

Externalizare sau internalizare în administrarea flotei?

Cifre-cheie pentru managerul de flotă

 

 

Dacă şi pentru acest factor de evaluare, „Preţul ofertei”, punctajul este egal, deci implicit şi pentru al doilea factor de evaluare „Durata perioadei suplimentare de garanţie”, achizitorul va solicita numai ofertanţilor aflaţi în această situaţie depunerea de noi propuneri financiare în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut. Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanţii nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iar procedura deatribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea acordului-cadru.

 

 

Adaugati comentariu