Ajutoarele de stat ar putea să includă şi măsuri de recapitalizare a companiilor

Comisia Europeană propune extinderea domeniului de aplicare al cadrului temporar, astfel încât statele membre să poată să acorde recapitalizare întreprinderilor aflate în dificultate.
Top 10 tranzacții

„Întrucât astfel de intervenţii publice pot avea un impact semnificativ asupra concurenţei pe piaţa unică, acestea ar trebui să rămână măsuri de ultimă instanţă. De asemenea, intervenţiile vor fi supuse unor condiţii clare în ceea ce priveşte intrarea, remunerarea şi ieşirea statului din întreprinderile în cauză, unor dispoziţii stricte privind guvernanţa şi unor măsuri adecvate de limitare a denaturărilor potenţiale ale concurenţei”, arată Comisia Europeană.

Propunerea este supusă dezbaterii statelor membre, executivul comunitar intenţionâd ca până săptămâna viitoare cadrul temporar modificat să intre în vigoare.

„Prioritatea comună cu care ne confruntăm din cauza crizei provocate de epidemia de coronavirus este protejarea sănătăţii tuturor cetăţenilor europeni. În acelaşi timp, măsurile de urgenţă exercită o presiune asupra multor întreprinderi, care se confruntă cu o reducere a capitalului propriu, cu consecinţe negative asupra capacităţii de a-şi finanţa activităţile. În urma modificării de săptămâna trecută, vom extinde în continuare cadrul temporar privind ajutoarele de stat pentru a le permite statelor membre să recapitalizeze întreprinderile atunci când acest lucru este necesar şi adecvat. Ne vom asigura că contribuabilii sunt remuneraţi suficient pentru investiţiile lor, iar întreprinderile care primesc sprijin sub formă de capital fac obiectul controalelor şi dispoziţiilor în materie de guvernanţă care limitează posibilele denaturări ale concurenţei în cadrul pieţei unice. Continuăm să colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că economia europeană poate face faţă acestei furtuni şi că, la sfârşitul acesteia, se va redresa şi va fi şi mai puternică”, a declarat vicepreşedinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei

Pentru multe întreprinderi europene, măsurile de urgenţă pe care statele membre au trebuit să le ia pentru a gestiona epidemia de coronavirus le afectează capacitatea de a produce bunuri sau de a oferi servicii şi au dus la o scădere semnificativă a cererii. Pierderile rezultate pot determina o scădere a capitalurilor proprii ale întreprinderilor, cu un impact negativ asupra capacităţii acestora de a se împrumuta pe piaţă. În acest context, intervenţiile publice bine orientate, care oferă recapitalizări pentru întreprinderile aflate în dificultate, ar putea reduce riscul pentru economia UE în ansamblu.

Prin urmare, Comisia consultă statele membre cu privire la posibilitatea de a oferi sprijin public sub formă de instrumente de capitaluri proprii sau instrumente de capital hibride acestor întreprinderi grav afectate, cu condiţia ca acestea să fie cele mai potrivite mijloace de sprijin şi să facă obiectul unor condiţii clare.

Având în vedere că sprijinul public naţional pentru recapitalizarea anumitor întreprinderi poate denatura grav concurenţa în cadrul pieţei unice a UE, Comisia propune o serie de garanţii privind condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat, precum şi pentru comportamentul întreprinderilor care beneficiază de acestea, atât pe piaţă, cât şi în ceea ce priveşte guvernanţa acestora. În plus, proiectul de propunere urmăreşte să asigure remunerarea suficientă a statului pentru riscurile asumate. În cele din urmă, proiectul impune, de asemenea, statelor membre să elaboreze o strategie de ieşire, în special din întreprinderile mari care vor beneficia de o participare mai mare la capitalul social din partea statului, cu scopul de a se asigura că acestea pot redeveni viabile, fără a fi necesar în continuare sprijin din partea statului, atunci când economia se va stabiliza.

Din alt punct de vedere, dacă sprijinul s-ar acorda la nivelul european, ţinând seama de interesul comun al UE, riscul de denaturare a pieţei unice ar fi mai mic, ceea ce ar necesita, aşadar, impunerea unor condiţii mai puţin stricte.

Extinderea propusă a domeniului de aplicare al cadrului temporar, pentru a include ajutoare sub formă de recapitalizări, completează posibilitatea ca statele membre să achiziţioneze acţiunile existente ale întreprinderilor la preţul pieţei sau pari passu cu acţionari privaţi, ceea ce, în principiu, nu intră în domeniul de aplicare al controlului ajutoarelor de stat în UE. Acest lucru poate fi important, în special, pentru intervenţiile statelor membre în vederea prevenirii preluărilor ostile de către cumpărători străini a întreprinderilor strategice. Prin această măsură se completează instrumentele de care dispun statele membre, astfel cum se prevede în orientările Comisiei, pentru a se asigura o abordare fermă la nivelul UE în ceea ce priveşte examinarea investiţiilor străine într-o perioadă de criză a sistemului de sănătate publică şi de vulnerabilitate economică asociată acesteia.

 

CITEŞTE ŞI:

Toate informațiile de pe certificatul de înmatriculare. Există serie motor talon?

Ordonanţa Militară 8. Veşti bune pentru comerţul auto şi service-uri

Un pas înainte pentru amplasarea staţiilor electrice pe 2 autostrăzi

 

Adaugati comentariu