36 de autoturisme prin Rabla pentru „Aeroporturi Bucureşti”

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti” va organiza în luna decembrie 2018 o licitaţie pentru achiziţionarea a 36 de vehicule - 30 cu tracţiune integrală şi 6 cu tracţiune automată, prin programul Rabla.Aeroporturi București

Potrivit anunţului de participare publicat în SICAP, autoturismele sunt necesare desfăşurării activităţilor
aeroportuare zilnice, achiziţia fiind defalcată pe două loturi.

Contractul are o valoarea totală estimată de 561.800 euro şi o durată de 4 luni. Finanţarea se realizează din fondurle proprii ale companiei.

Primul lot cuprinde 30 de autoturisme cu tracţiune integrală, în valoare 477.800 euro, iar cel de-al doilea, la 6 autoturisme cu transmisie automată, în valoare de 84.000 euro.

În criteriile de atribuire, preţul are o pondere de 90%, iar garanţia autoturismelor, de 10%.

Garanţia de participare este de 4.778 de euro, respectiv, 840 euro, iar cea de bună execuţie are un cuantum de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 decembrie 2018.

Potrivit CN „Aeroporturi Bucureşti”, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

 

 

Adaugati comentariu